ตระกร้าสินค้า

ตรวจเช็คและบำรุงรักษาอะไหล่รถไถ อะไหล่รถเกี่ยว อย่างไรให้ใช้งานได้นาน

อะไหล่รถไถ

 

        รถแทรกเตอร์ หรือรถไถ เป็นพาหนะที่สำคัญในงานเกษตร ขับเคลื่อนเพื่อลาก จูง ดัน และมีอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ อะไหล่รถไถ สำหรับใช้ประโยชน์ในงานเกษตร ไม่ว่าจะเป็น การเปิดหน้าดิน การไถพรวนดิน ซึ่งรถเหล่านี้ถูกใช้งานอย่างหนักในการทำเกษตร การที่จะทำให้รถไถใช้งานได้ยาวนานควรมีการบำรุงรักษา ตรวจเช็คอุปกรณ์อะไหล่รถ อะไหลรถเกี่ยว เพื่อทำการเปลี่ยนอะไหล่ที่มีการชำรุด ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นก็ดูแลรักษาตามระยะที่กำหนด ซึ่งทั้งนี้ตัวเกษตรกรผู้ใช้งานรถไถจะต้องมีความรู้เบื้องต้นและสามารถซ่อมบำรุงเบื้องต้นเองได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย อาจจะเสียแค่เงินในการซื้อเฉพาะอะไหล่รถไถ

อะไหล่รถไถ

การตรวจเช็คอะไหล่รถไถและบำรุงรักษารถไถ สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้

        -  ก่อนเริ่มใช้งาน ควรมีการตรวจเช็คตัวเครื่องว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ ตรวจเช็คปริมาณมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำในหม้อน้ำ และแรงดันลมยาง
        -  ระหว่างการใช้งาน ควรพักเครื่องยนต์เพื่อตรวจสภาพหรืออาการผิดปกติของรถไถ จะได้แก้ไขและซ่อมแซมในทันที ดีกว่าใช้ไปเรื่อย ๆ จนเกิดความเสียหายหนัก อาจจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม
        -  หลังจากเลิกใช้งาน ควรทำความสะอาด ล้างเอาเศษดินหรือโคลนที่ติดมากับชิ้นส่วนของรถ และเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง หม้อน้ำ น้ำมันเครื่อง แล้วเติมให้เรียบร้อย จากนั้นตรวจอะไหล่รถไถว่ามีส่วนใดที่เสียหาย คด งอ หลุดหายหรือไม่ และทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

การตรวจเช็คหรือเปลี่ยนอะไหล่รถไถตามระยะเวลาที่กำหนด มีดังนี้

        -  ทุก 2 สัปดาห์ ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องใหม่
        -  ทุกเดือน ปรับตั้งระยะฟรีของแป้นเหยียบคลัชและเบรก พร้อมทั้งตั้งความตึงของสายพาน
        -  ทุก 2 เดือน ตรวจเช็คระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง ไดชาร์ท ไดสตาร์ท และทำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง

อะไหล่รถไถ 


           สำหรับอะไหล่รถไถที่ใช้ในงานเกษตรก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ใบผาน ใบมีดดันดิน ใบมีดตีดิน ใบคัดท้าย เพลาปั่น ยอยปั่น คราดสปริง หัวเกียร์ตัดหญ้า ควรมีการตรวจเช็คสภาพอยู่เสมอทั้งก่อนใช้งานและหลังใช้งาน หากอะไหล่มีการชำรุดควรทำการซ่อมแซม หรือซื้อใหม่ บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกล อะไหล่รถไถ อะไหล่รถเกี่ยว และอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตรและยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับอะไหล่ทุกชิ้นแก่เกษตรกร ช่างซ่อม โรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตร

 

อ้างอิงเนื้อหา : https://sites.google.com/site/mareesakab/ka-rbaa-rung-raksa-rth-thaerktexr