ตระกร้าสินค้า

เกี่ยวกับเรา

DAOTHONG

JUKKHON

ดาวทองจักรกล บจก.

เราคือผู้นำเข้าและพัฒนาอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร อะไหล่รถเกี่ยว อะไหล่รถไถ อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ เพื่อให้ชาวเกษตรกรได้ผลผลิตที่เพิ่มพูนและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเตรียมพื้นที่ อะไหล่เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ต่างๆ การลงปุ๋ยและเคมี รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต

การทำเกษตรในปัจจุบันได้มีเครื่องมือทุ่นแรง หรือที่เรียกกันว่า เครื่องมือเกษตร ที่จะช่วยลดความยากลำบากในการทำงาน หรือลดการออกแรงให้น้อยลง ซึ่งเครื่องมือการเกษตรนี้จะช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถทำงานได้นานขึ้น และได้ผลผลิตสูงขึ้นอีกด้วย

เครื่องจักรกลเกษตร เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเกษตรที่ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนหลายส่วน ทำงานร่วมกันโดยมีเครื่องยนต์ช่วยในการทำงานและเคลื่อนที่ ซึ่งเครื่องจักรกลเกษตรมีหลายชนิด แบ่งออกตามลักษณะการทำงานได้หลายประเภท คือ เครื่องจักรกลที่ใช้เตรียมดิน เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปลูกพืช เครื่องจักรกลที่ใช้ในการดูแลและอารักพืช เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและการนวด เครื่องจักรกลที่ใช้ในการลดความชื้นเมล็ดพืช เป็นต้น

ประโยชน์ของเครื่องมือทุ่นแรง

และเครื่องจักรกลเกษตร

ทำงานได้รวดเร็ว ทันต่อช่วงเวลาของการเพาะปลูกที่มีจำกัด

ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานคน

เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้น

ปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอนอย่างประณีต เช่น ขั้นปลูก ขั้นกำจัดวัชพืช ขั้นใส่ปุ๋ย ขั้นเก็บเกี่ยวและการนวด เป็นต้น

ลดการสูญเสียผลิตผลในช่วงการเก็บเกี่ยวและการนวด

เพิ่มผลิตผล และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสูงขึ้น

ศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร อะไหล่รถเกี่ยว อะไหล่รถไถ อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ ได้แก่ เกียร์หว่านปุ๋ย เกียร์ขุดหลุม เพลาปั่น PTO อะไหล่เครื่องอัดฟาง ยอยท์กากบาท กระบอกไฮดรอลิครถไถ หัวเกียร์ตัดหญ้า คอนโทรลไฮดรอลิค ปั๊มพ่นยา หัวพ่นยา เฟืองเรียบ ใบเกลียว เบาะรถเกี่ยว เบาะรถไถ สกรูนวดข้าว เป็นต้น ทั้งนี้เรายังมีอะไหล่รถไถ อะไหล่รถเกี่ยว อีกหลายชนิด พร้อมบริการยินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้อะไหล่ที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ในราคาที่ย่อมเยา