ตระกร้าสินค้า

คราดสปริงหนวดกุ้งตัวช่วยงานไร่อ้อย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

         การใช้เครื่องมือในการปลูกอ้อยหรือทำการเกษตรต่าง ๆ หากเรามีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน และมีคุณภาพจะทำให้การปลูกอ้อยของเราได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งบทความนี้เราจะมากล่าวถึง การใช้งาน คราดสปริงและคราดสปริงหนวดกุ้ง เป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะทำหน้าที่กำจัดวัชพืชในขณะที่ต้นอ้อยยังไม่จับตา การใช้คราดสปริงกำจัดวัชพืชนั้นจะเริ่มทำได้ตั้งแต่การเตรียมดินปลูกอ้อย โดยการพรวนหน้าดินให้ร่วนซุย ด้วยการใช้ไถผาน 7 หรือจอบหมุน เพื่อเป็นการปรับหน้าดินให้ละเอียด หัวศรของขาคราดสปริง มีโครงเหล็กที่หนา แข็งแรง สามารถกำจัดวัชพืชในร่องอ้อยได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี เป็นเครื่องทุ่นแรงแก่เกษตรกรได้ดี

คราดสปริงตัวเอสคราดสปริงหนวดกุ้งแนวตั้ง

 

        คราดสปริงหนวดกุ้งนั้นจะใช้งานใส่คู่กับรถแทรกเตอร์ รถไถ เป็นตัวช่วยในการพรวนหน้าดินในร่องอ้อยที่กำลังจะปลูกใหม่ จะทำให้ดินร่วนละเอียด และดินจะสามารถเก็บความชิ้นได้ดี เป็นการดายหญ้ากำจัดวัชพืชไปในตัว ซึ่งช่วงที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดสำหรับการปลูกอ้อยนั้นจะอยู่ในช่วงประมาณ 0-5 เดือน แรก เพราะหากเราไม่กำจัดวัชพืช อาจจะทำให้วัชพืชโตเร็ว สามารถแย่งสารอาหารไปจากอ้อยได้ ทำให้อ้อยโตช้าประสิทธิภาพก็ลดลงได้ การใช้คราดปริง และคราดสปริงหนวดกุ้งในช่วงเวลาที่อ้อยยังโตไม่มากจะทำให้ไม่เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายแก่ต้นอ้อย อีกทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนในส่วนของค่ายากำจัดวัชพืช หรือ ค่าแรงงานของคนที่ไปฉีด ทำให้เป็นการลดต้นทุนการผลิตอ้อย

        หากท่านใดสนใจอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรกลในการปลูกอ้อย อุปกรณ์พ่วงรถไถ สามารถติดต่อทาง บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด เป็นผู้นำเข้า และพัฒนาอะไหล่เครื่องจักกลการเกษตร เพื่อให้ชาวเกษตรกรได้ผลผลิตที่เพิ่มพูนและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเตรียมพื้นที่ อะไหล่เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ การลงปุ๋ยและเคมี รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดการใช้งาน

 

อ้างอิงเนื้อหา :
        - https://www.youtube.com/watch?v=yaMcmVsYxwM
        - https://thaismegp.com/product/61399174a5e5d11f56ddd0eb
        - https://www.facebook.com/kkbanpong/posts/655974341499236/?locale=th_TH
        - https://www.kubotasolutions.com/knowledge/sugar_cane/detail/77