ตระกร้าสินค้า

ABOUT US

DAOTHONG

JUKKHON

เราคือผู้นำเข้าและพัฒนาอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้ชาวเกษตรกรได้ผลผลิตที่เพิ่มพูนและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเตรียมพื้นที่ อะไหล่เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ต่างๆ การลงปุ๋ยและเคมี รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต

Pattern
Pattern

การทำเกษตรในปัจจุบันได้มีเครื่องมือทุ่นแรง หรือที่เรียกกันว่า เครื่องมือเกษตร ที่จะช่วยลดความยากลำบากในการทำงาน หรือลดการออกแรงให้น้อยลง ซึ่งเครื่องมือการเกษตรนี้จะช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถทำงานได้นานขึ้น และได้ผลผลิตสูงขึ้นอีกด้วย

เครื่องจักรกลเกษตร เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเกษตรที่ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนหลายส่วน ทำงานร่วมกันโดยมีเครื่องยนต์ช่วยในการทำงานและเคลื่อนที่ ซึ่งเครื่องจักรกลเกษตรมีหลายชนิด แบ่งออกตามลักษณะการทำงานได้หลายประเภท คือ เครื่องจักรกลที่ใช้เตรียมดิน เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปลูกพืช เครื่องจักรกลที่ใช้ในการดูแลและอารักพืช เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและการนวด เครื่องจักรกลที่ใช้ในการลดความชื้นเมล็ดพืช เป็นต้น

products Recommended

Gear 30 hp

Gear 30 hp

Gear 40 hp

Gear 40 hp

Gear 50 hp

Gear 50 hp

Gearbox 30 hp

Gearbox 30 hp

Gearbox 50 hp

Gearbox 50 hp

Rotary 02-01

Rotary 02-01

Rotary 03-01

Rotary 03-01

Straw cross bar T4

Straw cross bar T4

Straw cross bar T6

Straw cross bar T6

Clutch head (large)

Clutch head (large)

Clutch head (small)

Clutch head (small)

U-joint CL1200

U-joint CL1200

U-joint GUA14

U-joint GUA14

U-joint GUA20

U-joint GUA20

PTO shaft GU 500*550

PTO shaft GU 500*550

PTO shaft GU 500*800

PTO shaft GU 500*800

PTO shaft GU500H

PTO shaft GU500H

PTO shaft T4S

PTO shaft T4S

PTO shaft T6S

PTO shaft T6S

U-joint RX160

U-joint RX160

U-joint RX200

U-joint RX200

Hydraulic pump 125cc

Hydraulic pump 125cc

Hydraulic pump 160cc

Hydraulic pump 160cc

IMG_3060

IMG_3060

Nebulizer valve

Nebulizer valve

Water filter

Water filter

Nylon spray nozzle

Nylon spray nozzle

Spray head (gray)

Spray head (gray)

Spray head (purple)

Spray head (purple)

Spray head (orange)

Spray head (orange)

Spray head (yellow)

Spray head (yellow)

Only belt 4 - groove

Only belt 4 - groove

Only belt 4 - line

Only belt 4 - line

Belt 4 - groove

Belt 4 - groove

Belt 4 - line

Belt 4 - line

Belt - Mitsuboshi 01

Belt - Mitsuboshi 01

Belt - Mitsuboshi 02

Belt - Mitsuboshi 02

Belt - Mitsuboshi 03

Belt - Mitsuboshi 03