ตระกร้าสินค้า

ABOUT US

DAOTHONG

JAKKHON

เราคือผู้นำเข้าและพัฒนาอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้ชาวเกษตรกรได้ผลผลิตที่เพิ่มพูนและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเตรียมพื้นที่ อะไหล่เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ต่างๆ การลงปุ๋ยและเคมี รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต

Pattern
Pattern

การทำเกษตรในปัจจุบันได้มีเครื่องมือทุ่นแรง หรือที่เรียกกันว่า เครื่องมือเกษตร ที่จะช่วยลดความยากลำบากในการทำงาน หรือลดการออกแรงให้น้อยลง ซึ่งเครื่องมือการเกษตรนี้จะช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถทำงานได้นานขึ้น และได้ผลผลิตสูงขึ้นอีกด้วย

เครื่องจักรกลเกษตร เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเกษตรที่ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนหลายส่วน ทำงานร่วมกันโดยมีเครื่องยนต์ช่วยในการทำงานและเคลื่อนที่ ซึ่งเครื่องจักรกลเกษตรมีหลายชนิด แบ่งออกตามลักษณะการทำงานได้หลายประเภท คือ เครื่องจักรกลที่ใช้เตรียมดิน เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปลูกพืช เครื่องจักรกลที่ใช้ในการดูแลและอารักพืช เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและการนวด เครื่องจักรกลที่ใช้ในการลดความชื้นเมล็ดพืช เป็นต้น

ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร อะไหล่รถไถ อะไหล่รถเกี่ยว อะไหล่เครื่องอัดฟาง อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ เพลาปั่น PTO เกียร์หว่านปุ๋ย กระบอกไฮดรอลิครถไถ เฟืองเรียบ หัวเกียร์ตัดหญ้า เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ ปั๊มพ่นยา หัวพ่นยาทองเหลือง เกียร์ขุดหลุม คอนโทรลไฮดรอลิค ปั๊มไฮดรอลิค เบาะรถเกี่ยว สกรูนวดข้าว และอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตรชนิดอื่น ๆ พร้อมบริการยินดีจัดหาและจัดส่งอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับอู่ซ่อมรถไถ รถเกี่ยวข้าว โรงงานประกอบรถรถไถ รถแทรคเตอร์ หรือเกษตรกรที่ต้องการอะไหล่สำหรับเปลี่ยนและซ่อมบำรุง เพื่อให้เครื่องจักรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถดำเนินงานเสร็จตามเป้าหมายเพื่อให้ทันช่วงฤดูกาล ความพร้อมของเครื่องจักรกลเกษตรจึงเป็นเรื่องสำคัญ

News and articles

แชร์กิจกรรม ความรู้ ข่าวสารต่างๆ รวมถึงโปรโมชั่น และส่วนลด
ในการจัดจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร อย่างรวดเร็ว และทันท่วงทีเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน